Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Karttaminen


Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
Millä tavalla Vartiotorniseura kehottaa karttamaan erotettuja ja itse eronneita?

Tätä asiaa kannattaa miettiä niiden kirjoitusten valossa, mitkä Vartiotorniseura on vuosien varrella julkaissut. Seuraavassa on esillä muutamia näytteitä tästä julmasta henkisestä ja hengellisestä väkivallasta:

Vartiotorni 15.07.2011, sivu 32:

17 Jehova ei nykyään surmaa heti niitä, jotka rikkovat hänen lakejaan. Rakkaudessaan hän antaa heille mahdollisuuden katua epävanhurskaita tekojaan. Mutta miltä Jehovasta tuntuisi, jos katumattoman väärintekijän vanhemmat panisivat Hänet koetukselle pitämällä tarpeettomasti yhteyttä erotettuun poikaansa tai tyttäreensä?

18 Monet erotettuna olleet myöntävät, että heidän ystäviensä ja perheenjäsentensä lujuus auttoi heitä tulemaan järkiinsä. Kun vanhimmat suosittelivat erään nuoren naisen ottamista takaisin seurakuntaan, he kirjoittivat hänen puhdistaneen elämänsä ”muun muassa sen vuoksi, että hänen lihallinen veljensä kunnioitti erottamisjärjestelyä”. Tämän naisen mukaan hänen veljensä uskollisuus Raamatun normien noudattamisessa oli voimistanut hänen haluaan palata järjestön yhteyteen.

Vartiotorni 15.04.1997, sivu 24:

Kokemus on osoittanut, että hyvä keino rajoittaa vierasmäärää on käyttää erityisiä kutsukortteja. On viisaampaa kutsua yksilöitä sen sijaan, että esittäisi yleisen kutsun seurakunnille, ja järjestystä noudattavina kristittyinä meidän tulee kunnioittaa tällaisia rajoituksia. Kirjalliset kutsut auttavat myös välttämään sellaista kiusallista tilannetta, että häihin ilmaantuisi joku erotettu, sillä jos näin tapahtuisi, monet veljet ja sisaret päättäisivät ehkä lähteä pois (1. Korinttilaisille 5:9–11).

Vartiotorni 01.11.1994, sivu 21:

Se, että kristitty ’lakkaa seurustelemasta’ läheisen ystävän tai sukulaisen kanssa, joka on erotettu, voi olla todellinen koetus. Sellaisessa tapauksessa on tärkeää, ettei anna myöten säälin tunteille. (1. Korinttolaisille 5:11–13.) Lujuus voi jopa kannustaa erehtynyttä katumaan.

Vartiotorni 15.03.1986, sivu 28:

12 Jotkut kriittisesti suhtautuvat väittävät, että Jehovan järjestö on omaksunut liian jyrkän kannan seurustelun lopettamiseen erotettujen kanssa. (2. Johannes 10, 11) Mutta miksi nuo arvostelijat ovat sitä mieltä? Panevatko he jotkin läheiset perhesuhteet tai vääränlaisen uskollisuuden jotakuta ystävää kohtaan sen uskollisuuden edelle, jota heidän tulisi osoittaa Jehovaa sekä hänen mittapuitaan ja vaatimuksiaan kohtaan? On myös syytä ottaa huomioon, että seurusteleminen erotetun henkilön kanssa, vaikka tämä olisi läheinen sukulainenkin, voi saada erehtyneen ihmisen päättelemään, ettei hänen menettelynsä ollutkaan niin kovin vakava, ja siitä voisi koitua hänelle lisää vaikeuksia. Seurustelemisesta pidättyminen voi kuitenkin saada hänet kaipaamaan sitä, minkä hän on menettänyt, ja herättää hänessä halun saada se takaisin. Jehovan tie on aina paras, ja se koituu meidän suojaksemme. – Sananlaskut 3:5.

Vartiotorni 01.05.1983, sivu 31:

Joskus kristitty, jonka aviopuoliso on erotettu, tuntee itsensä yksinäiseksi. Kuten edellä mainittiin, erotettu aviopuoliso on osoittautunut sellaiseksi henkilöksi, jonka seurassa emme halua olla. Meidän täytyy huolellisesti varoa, ettei halumme vierailla kristityn puolison luona ja auttaa häntä johda meitä seurusteluun erotetun kanssa. Vierailu voidaan siksi tehdä ehkä silloin, kun erotetun tiedetään olevan poissa kotoa.

Vartiotorni 15.11.1981, sivu 23:

12 Raamattu siis kieltää kristittyjä seurustelemasta seurakunnasta erotetun kanssa. Niinpä Jehovan todistajat käyttävät sopivasti sanaa ”erottaminen” katumattoman väärintekijän karkottamisesta ja hänen karttamisestaan sen jälkeen. Heidän kieltäytymisensä seurustelemasta erotetun kanssa millään hengellisellä tai seuraelämän tasolla heijastaa uskollisuutta Jumalan mittapuita kohtaan ja tottelevaisuutta hänen käskyään kohtaan, joka esitetään 1. Korinttolaiskirjeen 5:11, 13:ssa.

Vartiotorni 15.11.1981, sivu 30:

SEURANPITOTILAISUUDET JA EROTETUT SUKULAISET

22 Tavallisesti sukulaiset nauttivat usein yhdessä aterioita, lähtevät retkille, tapaavat perheittäin toisiaan tai järjestävät muita seuranpitotilaisuuksia. Mutta kun joku on katumatta harjoittanut syntiä ja kun hänet on täytynyt erottaa, hän saattaa aiheuttaa vaikeuksia kristityille sukulaisilleen tällaisten tilaisuuksien ollessa kysymyksessä. Vaikka he ymmärtävät, että he ovat edelleen hänen sukulaisiaan, he eivät halua jättää huomioon ottamatta Paavalin ohjetta, että uskollisten kristittyjen pitäisi ’lakata seurustelemasta’ erotetun synnintekijän kanssa.

23 Ei ole aihetta odottaa mitään sääntöä sen suhteen, voivatko perheenjäsenet olla tilaisuuksissa, joissa erotettu sukulainen saattaisi olla läsnä. Se asianomaisten tulee ratkaista Paavalin neuvon mukaisesti. (1. Kor. 5:11) Pitäisi kuitenkin ymmärtää, että jos erotettu aikoo olla jossakin tilaisuudessa, johon kutsutaan sellaisia todistajia, jotka eivät ole sukulaisia, niin se saattaa hyvin vaikuttaa siihen mitä toiset tekevät. Esimerkiksi kristitty pari saatettaisiin vihkiä avioliittoon valtakunnansalissa. Jos erotettu sukulainen tulee valtakunnansaliin vihkimistilaisuuteen, hän ei ilmeisestikään voisi olla mukana morsiusseurueessa siellä eikä ”luovuttaa” morsianta. Entä sitten, jos järjestetään hääateria tai muuta tarjoamista? Se voi olla miellyttävä seurustelutilaisuus niin kuin se, jossa Jeesus oli läsnä Kaanassa. (Joh. 2:1, 2) Mutta sallitaanko erotetun sukulaisen tulla sellaiseen tai kutsutaanko hänet jopa sinne? Jos hän aikoisi olla siellä läsnä, monet kristityt, ovatpa he sukulaisia tai eivät, saattaisivat päätellä, ettei heidän pitäisi olla siellä syömässä ja seurustelemassa hänen kanssaan niiden ohjeiden perusteella, jotka Paavali esitti 1. Korinttolaiskirjeen 5:11:ssä.

Vartiotorni 15.11.2022, sivu 5:

Nykyään kukaan Jehovan palvelija ei käytä fyysistä voimaa puhtaan palvonnan vihollisia vastaan. ”Minun on kosto”, sanoo Jumala (Hepr. 10:30). Kristittyjen vanhinten saattaa kuitenkin olla tarpeen toimia yhtä rohkeasti kuin Jeehu suojellakseen seurakuntaa turmelevalta vaikutukselta (1. Kor. 5:9–13). Lisäksi kaikkien seurakunnan jäsenten täytyy päättäväisesti karttaa erotettujen seuraa (2. Joh. 9–11).

Vartiotorni 15.01.2007, sivu 20:

Kun kuritus on ankaraa

Jos lapsesi on kastettu kristitty eikä hän kadu, häntä täytyy ehkä kurittaa kaikkein ankarimmalla tavalla eli seurakunnasta erottamisella. Se, missä määrin olet sen jälkeen tekemisissä hänen kanssaan, riippuu hänen iästään ja joistakin muista seikoista.

Jos lapsi on alaikäinen ja asuu kotona, huolehdit tietysti vastedeskin hänen fyysisistä tarpeistaan. Lisäksi vastuullasi on tarvittavan moraalisen valmennuksen ja kurituksen antaminen (Sananlaskut 1:8–18; 6:20–22; 29:17). Haluat ehkä johtaa hänelle omaa raamatuntutkistelua. Saatat kiinnittää hänen huomionsa joihinkin raamatunkohtiin sekä ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjan” julkaisuihin (Matteus 24:45). Voit myös ottaa hänet mukaasi kokouksiin ja järjestää niin, että hän istuu vieressäsi. Tämän kaiken teet siinä toivossa, että hän ottaisi Raamatun neuvoista vaarin.

Tilanne on toinen, jos erotettu ei ole alaikäinen eikä asu kotona. Apostoli Paavali kehotti muinaisen Korintin kristittyjä: ”Lakatkaa olemasta jokaisen sellaisen veljeksi kutsutun seurassa, joka on haureellinen tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai herjaaja tai juoppo tai kiristäjä, älkääkä edes syökö sellaisen kanssa.” (1. Korinttilaisille 5:11.) Vaikka kristitty isä tai äiti voi perheasioiden vuoksi joutua olemaan jonkin verran tekemisissä erotetun kanssa, hänen tulisi pyrkiä välttämään tarpeetonta yhteydenpitoa.

Kun kristityt paimenet kurittavat hairahtunutta lasta, sinun ei ole viisasta yrittää torjua tai vähätellä heidän raamatullisia toimiaan. Jos asettuisit kapinallisen lapsesi puolelle, et todellisuudessa suojelisi häntä Panettelijalta vaan vaarantaisit oman hengellisen terveytesi. Kun sitä vastoin tuet paimenten ponnisteluja, pysyt ”vahvana uskossa” ja autat lastasi parhaiten (1. Pietarin kirje 5:9).

Tuossa oli vain muutamia otteita laajasta karttamissääntöjen kokoelmasta. Kaiken tuon jälkeen moni voisi ihmetellä, miten Vartiotorni-seura voi kirjoittaa tällä tavalla:

Herätkää! heinäkuu 2009, sivu 2):

Vaikka Raamattu tekee selvän eron oikeiden ja väärien opetusten välillä, Jumala suo jokaiselle vapauden valita oman kantansa (5. Mooseksen kirja 30:19, 20). Ketään ei saisi pakottaa palvomaan tavalla, jota hän itse ei voi hyväksyä, tai valitsemaan uskonnon ja perheen välillä.

Vartiotorni-seura nimenomaan pakottaa Jehovan todistajat tekemään näin; on valittava perhe tai uskonto. Valinta on tunnesyistä luonnollisesti vaikea, sekä karttajille että kartetuille.

Koko karttamisen julmuus kiteytyy tähän yhteen lauseeseen, mikä on lainattu kirjasta Pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa sivulta 209:


Uskolliset kristityt perheenjäsenet eivät etsi tekosyitä voidakseen olla tekemisissä erotetun sukulaisen kanssa, joka ei asu kotona.

Lopuksi vielä lainaus nykyisinkin voimassa olevasta virallisesta karttamissäännöstä, mikä oli Valtakunnan palveluksessa v. 2002:

3 Tämä merkitsee sitä, että uskolliset kristityt eivät ylläpidä hengellistä toveruutta kenenkään seurakunnasta erotetun kanssa. Mutta tähän sisältyy muutakin. Jumalan sanassa sanotaan, että meidän ei pidä ’edes syödä sellaisen kanssa’ (1. Kor. 5:11). Me siis vältämme myös muuta toveruutta erotetun kanssa. Tähän sisältyvät muun muassa retket, juhlat, pallopelit, ostoksilla tai teatterissa käynnit ja ateriointi erotetun kanssa joko kotona tai ravintolassa.

4 Entä erotetun kanssa puhuminen? Vaikka Raamattu ei käsittelekään jokaista mahdollista tilannetta, 2. Johanneksen kirjeen 10. jae auttaa meitä saamaan Jehovan näkemyksen asiasta: ”Jos joku tulee luoksenne eikä tuo tätä opetusta, niin älkää koskaan ottako häntä vastaan kotiinne tai sanoko hänelle tervehdystä.” Vartiotornissa 15.11.1981 sivulla 25 sanottiin tästä: ”Pelkästään jonkun tervehtiminen voi olla ensi askel keskustelun tai ehkä jopa ystävyyden alkuunpääsyyn. Haluaisimmeko me ottaa tätä ensimmäistä askelta erotetun henkilön suhteen?”

Kohdellaanko itse seurakunnasta eronneita ja erotettuja samalla tavalla? Seuraavat lainaukset Vartiotorni-seuran kirjallisuudesta kertovat karulla tavalla, että erotettujen ja eronneiden kohtelu on sama:

Kirja Järjestetyt tekemään Jehovan tahto, 2005, s. 155:

”Eroamisella” tarkoitetaan sitä, että seurakunnan kastettu jäsen luopuu harkitusti asemastaan kristittynä ja hylkää seurakunnan joko teoillaan tai ilmoittamalla, että hän ei enää halua, että hänet tunnetaan Jehovan todistajana. - - Siihen, joka eroaa luopumalla uskosta ja hylkäämällä harkitusti Jehovan palvonnan, suhtaudutaan samalla tavalla kuin erotettuun. Seurakunnalle tehdään lyhyt ilmoitus: ”[Henkilön nimi] ei enää ole Jehovan todistaja.”

Vartiotorni 15.04.1988, sivu 27:

10 Me voimme olla aivan yhtä varmoja, että Jumalan järjestely, jonka mukaan kristityt kieltäytyvät olemasta tekemisissä kenenkään erotetun katumattoman synnintekijän kanssa, suojelee meitä viisaalla tavalla. ”Puhdistakaa pois vanha hapatus, jotta olisitte uusi taikina, niin kuin olettekin vailla hapatusta.” (1. Korinttolaisille 5:7) Lisäksi kun kristityt karttavat myös seurakunnasta tarkoituksellisesti eronneita, he ovat suojassa mahdollisilta arvostelevilta ja halveksivilta ajatuksilta tai jopa luopionäkemyksiltä. – Heprealaisille 12:15, 16.

Lue täältä miten Vartiotorni-seuran "perustelut" karttamiselle eivät kestä lähempää tarkastelua Raamatusta.

Voit lukea kokonaan tuon Valtakunnan palveluksen täältä. Tuolla sivulla on myös kaksi linkkiä äänitteisiin, missä Betelin edustaja ja kierrosvalvoja vahvistavat karttamisen.

Näyttää siltä, että karttaminen on menossa vain yhä jyrkempään suuntaan. Vuoden 2012 keväällä Vartiotorni antoi uusia ohjeita karttamiseen. Lue täältä lisää.


Takaisin "karttamislinkkeihin" (Asiaa karttamisesta)

Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu