Uutisia Vartiotorni-seurasta ja Jehovan todistajista
Johanneksen pojan henkilökohtaiset blogisivut
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Uutisten etusivulle * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 Kuvat: JP
    Jehovan todistajien karttamisoppi on hengenvaarallinen oppi
26.09.2023 Johanneksen poika


 
Huomautus lukijoille! Tämä sivu sisältää vahvaa materiaalia, joka voi järkyttää tunteellisia ja herkkiä ihmisiä. Lukeminen omalla vastuulla!

Moni tämän sivuston lukija tietää, että Jehovan todistajilla on määräys karttaa seurakunnasta erotettuja ja itse eronneita henkilöitä. Tämä ei ole kenenkään henkikökohtainen päätös vaan järjestön määräys. Se, että jotkut Jehovan todistajat rikkovat tätä sääntöä, ei tee säännöstä mitätöntä. Itse asiassa sellainen henkilö, joka ei suostu karttamaan erotettuja ja on heidän kanssaan tekemisissä, voidaan erottaa seurakunnasta. Tämä käy ilmi vanhinten salaisesta ohjekirjasta Paimentakaa Jumalan laumaa.


Kuva: Jehovan todistajat

Jehovan todistajilla on käytössään tarvittaessa oikeuskomitea, jossa tavallisesti kolme vanhinta toimii yhtä aikaa syyttäjänä, puolustusasianajajana ja tuomarina. Syytetty ei saa ottaa oikeuskomiteaan mukaan avustajaa tai puolustusasianajajaa. Oikeuskomiteaa ei koskaan perusteta, ellei ole kyse sellaisesta syytteestä, joka voi johtaa erottamiseen.

Paimentakaa Jumalan laumaa -kirjassa kerrotaan asioista, joiden perusteella voidaan perustaa oikeuskomitea. Saako Jehovan todistaja olla tekemisissä erotetun tai itse eronneen henkilön kanssa? Lauma-kirjan ote kertoo:


Kuva: Pixabay

Tässä yhteydessä on tarpeen kerrata pari Jehovan todistajien järjestön karttamisohjetta, vaikka näitä on ennenkin lainattu. Niin kauan kuin hengenvaarallinen karttamiskäytäntö on Suomessa voimassa, tätä asiaa täytyy pitää esillä. Tällä sivulla kerrotaan myöhemmin, miksi voidaan sanoa, että karttamiskäytäntö on hengenvaarallinen.

Kaksi lainausta Vartiotornin verkkokirjastosta:Esimerkki 1

Miten kohdella erotettuja. Jumalan sana käskee kristittyjä olemaan seurustelematta seurakunnasta erotetun kanssa: ”Lakatkaa olemasta jokaisen sellaisen veljeksi kutsutun seurassa, joka on haureellinen tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai herjaaja tai juoppo tai kiristäjä, älkääkä edes syökö sellaisen kanssa. – – Poistakaa paha ihminen keskuudestanne.”

- - -

Uskolliset kristityt eivät ylläpidä hengellistä toveruutta kenenkään seurakunnasta erotetun kanssa. Mutta tähän sisältyy muutakin. Jumalan sanassa sanotaan, että meidän ei pidä ’edes syödä sellaisen kanssa’ (1. Kor. 5:11). Me siis vältämme myös muuta toveruutta erotetun kanssa. Tähän sisältyvät muun muassa retket, juhlat, pallopelit, ostoksilla tai teatterissa käynnit ja ateriointi erotetun kanssa joko kotona tai ravintolassa.

Entä erotetun kanssa puhuminen? Vaikka Raamattu ei käsittelekään jokaista mahdollista tilannetta, 2. Johanneksen kirjeen 10. jae auttaa meitä saamaan Jehovan näkemyksen asiasta: ”Jos joku tulee luoksenne eikä tuo tätä opetusta, niin älkää koskaan ottako häntä vastaan kotiinne tai sanoko hänelle tervehdystä.” Vartiotornissa 15.11.1981 sivulla 25 sanottiin tästä: ”Pelkästään jonkun tervehtiminen voi olla ensi askel keskustelun tai ehkä jopa ystävyyden alkuunpääsyyn. Haluaisimmeko me ottaa tätä ensimmäistä askelta erotetun henkilön suhteen?”


Kuva: Pixabay

Esimerkki 2

Emme ole tekemisissä erotettujen kanssa hengellisissä emmekä muissakaan yhteyksissä.

- - -

Onko todella tarpeen välttää kaikkea yhteydenpitoa? Kyllä on, monestakin syystä.Karttamisoppi on ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vastainen määräys ja rikkoo Suomen uskonnonvapauslakia. 
Millä tavalla karttamisoppi on hengenvaarallinen?


Kuva: Pixabay

Kun ihminen eristetään sukulaisistaan ja ystävistään, hän voi jäädä aivan yksin. Näin käy, kun joku erotetaan Jehovan todistajien seurakunnasta tai hän eroaa itse. Samalla kun koko maailmankuva muuttuu ja ystäväpiiri katoaa, ihminen voi joutua olemaan täysin yksin. Hänellä ei ole mitään verkostoa tukenaan. Koko elämä voi mullistua niin, että henkilö ei näe enää olemassaololleen syytä. Hän voi epätoivossaan yrittää itsemurhaa.

Suomessakin karttamisopin seurauksena monet ovat tehneet itsemurhan ja vielä useammat ovat sitä yrittäneet. Onko siitä todisteita? On.

Teologian maisteri ja tietokirjailija Aila Ruoho kirjoitti kirjan Vartiotornin varjossa, joka julkaistiin vuonna 2015. Kirjassa on kokonainen luku, joka kertoo itsetuhoisuudesta Jehovan todistajien piirissä. Kirjaan on haastateltu 64 henkilöä, joista lähes kaikki olivat irtautuneet tavalla tai toisella Jehovan todistajien järjestöstä. Sivuilla 345 - 363 kerrotaan itsemurhavaarasta ja muista psyykkisistä ongelmista. Tässä on kirjasta muutamia lainauksia, jotka osoittavat Jehovan todistajien karttamisopin olevan hengenvaarallinen.Sivu 345:

Alakulo ja masennus näyttävät ainakin kirjeiden perusteella liittyvän varsin usein irtautumisprosessiin. Huolestuttavimpia asioita, joita haastattelukirjeistä ilmeni, olivat itsetuhoisuus ja vakava pitkäaikainen masentuneisuus. Yllättävän moni haastatelluista kertoi ajatelleensa itsemurhaa. - - - Kuusi haastatelluista, siis noin kymmenesosa, on jossakin vaiheessa yrittänyt itsemurhaa.

- - -

Verrattuna muihin uskonnollisiin viitekehyksiin entiset todistajat kertoivat huomattavasti muita useammin itsetuhoisista ajatuksistaan. Mitä syitä ilmiölle voisi olla? Kuinka suurta osaa järjestelmällinen karttaminen ja hylkääminen näyttelevät?


Kuva: Pixabay


Sivu 346:

Selvää on, että yhteisönsä hylkäämän ihmisen voi olla vaikea nähdä elämäntilannettaan ja tulevaisuudennäkymiään lohdullisina ja valoisina. Jos hän on elänyt koko elämänsä järjestössä, ulkopuolista tukeakaan ei välttämättä ole.

- - -

Itsemurhan tehneillä on tavallisesti ollut suppea sosiaalinen verkosto, ja sosiaalinen tuki on ollut vähäistä.


Sivu 347:

On tärkeä selvittää toimivien ja merkittävien ihmissuhteiden olemassaolo. Ympäristön taholta tuleva hylkääminen herättää voimakkaita ahdistuksen, pelon sekä epätoivon tunteita.


Sivu 348:

Anun kirjeessä on myös maininta seurustelukumppanin entisen koulukaverin itsemurhayrityksestä. Myös koulukaveri on entinen Jehovan todistaja.

"Myös eräs entinen koulututtava erotettiin ja hän joutui psykiatriseen hoitoon. Hän myös yritti itsemurhaa, jolloin hänen vanhempansa ottivat häneen yhteyttä, vaikka muuten karttoivatkin. Ainoa, mitä he hänelle sanoivat, oli että sen siitä saa, kun hylkää Jehovan, eivätkä he halua katsoa lapsensa olevan Saatanan hallitsemassa maailmassa." - Anu.


Sivu 349:

Eniten itsetuhoisia ajatuksia oli esiintynyt irtautumisvaiheessa sekä ensimmäisinä vuosina järjestöstä lähdön jälkeen. Suurin vaara ajautua pohtimaan kuolemaa lienee niillä, jotka kokevat tulleensa useiden läheisten ihmisten hylkäämäksi ja halveksimaksi ja jotka eivät vielä ole löytäneet itselleen uutta tukiverkkoa tai muita korvaavia ihmissuhteita.

- - -

"Erottamiseni jälkeen olin totaalisen yksin maailmassa. Haudoin itsemurhaa. Ainoat ihmiset, joitten kanssa olin tekemisissä, olivat työkavereita. He koittivat tietenkin auttaa, mutta kukaan ei oikein tajunnut tilannettani. Siksi olikin valtavan hienoa löytää netistä vertaistukisivut. Ensin pelotti mennä sivuille, joista oli varoiteltu kokouksissa ja konventeissa. Mutta sitten kun uskalsin lukea, olin täysin koukussa. Olin luullut olevani ainoa ihminen, joka tuntee asiat tällä tavalla. Mutta sitten huomasin meitä olevan satoja. Vertaistukisivut pelastivat elämäni." - Nimimerkitön 11.


Kuva: Pixabay


Sivu 350, 351:

"Entiset seurakuntalaiseni kääntävät pään pois, kun näkevät minut. Olen ollut masentunut ja harkinnut itsemurhaa. Seurakunnastamme X tiedän kolme itsemurhan tehnyttä, joista yksi oli pikkuveljeni. Sen lisäksi tiedän tapauksen (yrityksen) X, X, X ja X. Ehkä joitain muitakin, mutta nämä tulivat ensimmäisinä mieleen." - Nimimerkitön 12.

- - -

"Isääni ja äitipuoleeni en myöskään voinut pitää normaalisti enää yhteyttä. Muutaman kerran vuodessa isä kyseli, "olenko elossa" ja enkö jo tulisi takaisin ja olenko jo ollut yhteydessä veljiin sekä käynyt kokouksissa. Isän kuoleman jälkeen äitipuoleni hoiti viralliset asiat ja kysyi silloin tällöin miten menee. Mutta yhteydenpito oli lähinnä virallista ja tapahtui vain pakon edessä muutaman kerran vuodessa.

Kärsin tilanteeni takia masennuksesta pitkään ja itsemurhaa ajattelin usein, välillä jopa päivittäin. Olin niin henkisesti rikki, että fysiikkanikin petti, vaikka olin nuori ihminen. Itkin yöt ja nukuin päivät. Jossain vaiheessa todettiin keskivaikea masennus ja minulla oli sosiaalisten tilanteiden kammo sekä paniikkikohtauksia. Koirat olivat ainoa syy, että pääsin välillä kotoa pois. Paljon on muistissa aukkoja tuolta ajalta. Usko ihmisiin meni täysin. Vielä nykyäänkin, vaikka masennuksen takia ollut lääkitys lopetettiin, olen ahdistunut. Välillä ulkona oleminen tekee tiukkaa (siis ihan jo perus kaupassa käyminen, harrastukset ja lenkkeily ahdistavat, eikä tee mieli lähteä pois kotoa yksin), ellei joku ole mukana." - Aliisa.


Sivu 352:

"Olen ollut kerran komiteassa. Muistan ikuisesti kun eräs komitean vanhimmista sanoi minulle että Raamatun mukaan ansaitsisin synneistäni kuolemantuomion. Olin tuolloin vakavasti masentunut ja tulkitsin tilanteen niin, että minun olisi parempi kuolla kuin tuottaa häpeää seurakunnalle. Onnekkaiden sattumien kautta en tehnyt itsemurhaa, mutta lähellä se oli." -  Vapaa.

On syytä muistaa, että oikeuskomiteoissa syytteitä jakavilla seurakunnan vanhimmilla ei ole minkäänlaista koulutusta sen enempää mielenterveyden kuin oikeustieteidenkään saralla. Järjestö uskoo kaikkien vanhimmiksi nimitettyjen olevan Jumalan valitsemia, ja näin ollen heidän toimintatapojaan, oikeudenmukaisuuttaan, empatiakykyään, päätöksiään tai motiivejaan ei lähdetä yhteisön taholta arvostelemaan saatikka kyseenalaistamaan. Vanhimpia ei kritisoida edes silloin, kun erotettu todistaja päätyy tekemään itsemurhan oikeuskomiteansa jälkeen.


Sivu 354:

Erityisen huolestuttavaa oli havaita, että joillekin elämäntilanteestaan ahdistuneille todistajille kuolema voi tuntua vähemmän pelottavalta kuin järjestön jättäminen, joutuminen kartetuksi sekä hylätyksi.

"Yhden kerran aktiiviaikana yritin itsemurhaa, koska näin sen parempana vaihtoehtona kuin sen, että olisin taas joutunut komiteaan ja ehkä erotetuksi. Yritin sitä sen takia, että pelkäsin niin paljon erottamista ja karttamista ja olin niin pettynyt itseeni ja omaan käytökseeni." - Nimimerkitön 6.


Sivu 355:

Todistajuudesta irtautuvalla voidaan vain harvoin puhua yhdestä tai muutamasta ero- ja menetyskokemuksesta. Mitä kauemmin on elänyt todistajan elämää, sitä suuremmat ovat menetykset. Saattaa olla, että irtautumisen jälkeen on huomattavasti enemmän katkenneita ihmissuhteita kuin niitä läheisiä, joiden kanssa voi vielä pitää yhteyttä.

"Olen yrittänyt itsemurhaa ja olen ollut vuosia syvästi masentunut. Minulla on pelkotiloja ja arvottomuuden tunteita. Oma perheeni karttaa minua sataprosenttisesti paitsi mielisairas äitini. Tämä sattuu tosi paljon. Ei tähän oikein edes ole sanoja. Kaikki eivät karta sataprosenttisesti. Tätini on normaalisti tekemisissä erotetun tyttärensä kanssa. Tiedän useita erotettuja jotka ovat olleet mielisairaalassa tai ovat yrittäneet itsemurhaa tai ovat siinä onnistuneet." - Nimimerkitön 15.


Kuva: Pixabay


Sivu 356:

Haastatelluista yli kaksikymmentä kertoo kuulemistaan tai varmuudella tietämistään Jehovan todistajien tai todistajista irtautuneiden itsemurhatapauksista. Yksityiskohtaisimman kuvauksen lähetti Matilda, jonka pikkuveli päätyi itsemurhaan Vartiotorni-seurasta eroamisensa jälkeen. Tällä hetkellä (huhtikuu 2015) tapahtumasta on aikaa vasta muutama kuukausi.


Sivu 357 - 359:

Matilda oli aiemmin kirjoittanut minulle omista kokemuksistaan. Pari viikkoa sitten hän otti yhteyttä ja kertoi tapahtuneesta. Hän lähetti uudessa kirjeessään myös otteita hänelle toimitetusta veljen kirjoittamasta tekstistä, jossa tämä käsittelee vaikeaa tilannettaan.

Matilda kertoo kirjeessään ajautuneensa veljensä kanssa nuorena mukaan Jehovan todistajiin. Veli huomasi paljon Matildaa aikaisemmin järjestön vääryydet ja harhaoppisuuden. Niinpä veli päätti erota järjestöstä. Veli oli aina ollut hyvin läheinen siskonsa kanssa ja he olivat viettäneet paljon aikaa yhdessä. Matilda toteaa olleensa tärkein ja läheisin ihminen pikkuveljelleen. Mutta veljen erotessa kaikki muuttui. Matilda alkoi karttaa rakasta veljeään järjestön ohjeiden mukaisesti. Nyt hän kuvailee olleensa tuona aikana aivopesun uhri. Hän karttoi veljeään yli vuosikymmenen. Veljen tehtyä itsemurhan hän sai luettavakseen tämän jälkeen jättämiä papereita.

Seuraava teksti on edesmenneen pikkuveljen kirjoittama.

"Olen elämässäni kärsinyt useampaan otteeseen syvästä mansennuksesta ja ollut aiemminkin sairaslomalla asian johdosta. Tässä lausunnossa kerron näkemykseni nykyisestä tilanteestani sekä hieman niitä taustoja menneisyydestäni, joiden näen olenvan oleellisia myös nykyhetken kannalta.

Nykyistä sairauttani edellinen äärimmäisen paha jakso. ajoittui aikaan, jolloin lähdin uskonnollisesta ryhmittymästä (Jehovan todistajat), johon olin varhaisteininä ajautunut. Vuosituhannen vaihteen kummallekin puolelle ajoittuneet tanpahtumat ja niihin liittynyt maailmankatsomuksellinen kriisi lähes johtivat kuolemaani. Tulin vuonna XXXX lopulta pitkien pohdiskelujen jälkeen siihen tulokseen, että minua on uskonnnossani johdettu harhaan monin tavoin ja etten voi enää jatkaa kuulumista järjestöön, jonka oppeihin en usko. Tämän seurauksena lähes kaikki ystäväni katkaisivat suhteensa minuun, kuten heidät olikin Jehovan todistajina opetettu toimimaan sellaisessa tilanteessa. Myös siskoni, jonka kanssa olin hyvin läheinen, käänsi minulle selkänsä. Ainoa henkilö (paras ystäväni), joka ei antanut uuden tilanteen vaikuttaa mintenkään suhtautumiseensa minuun, kuoli seuraavana juhannnuksena auto-onnettomuudessa.

Pari vuotta myöhemmin eräs minulle aikaisemmin läheinnen ihminen otti yhteyttä, kertoi olevansa pahasti masentunut ja haluavansa irti Jehovan todistajien järjestöstä. Yritin rohkaista häntä ja vietin aikaa hänen kanssaan siitä lähtien. Jehovan todistaja -perheessä kasvaneen herkän ihmisen taakka oli hänelle kuitenkin liikaa, ja tämäkin ystäväni päätyi itsemurhaan ennen kuin onnistui pääsemään selkeästi irti niistä ajatusmalleista ja sosiaalisista kuvioista, mihin hänet oli kasvatettu.

Vuosituhannen vaihteen tapahtumat johtivat siihen, että jouduin kohtaamaan samalla kertaa täydellisen sosiaalisen kuoleman, syvän maailmankatsomuksellisen kriisin ja myös paljon fyysistä tuskaa ja pelkoa viimeiseni eli fyysisen terveyden menetyksestä." - Pikkuveli (In memoriam).

Matilda toteaa kirjeessään, että pikkuveljen tekstistä välittyy se tuska, jota Jehovan todistajien järjestö aiheuttaa julmalla karttamisopillaan. Hän painottaa, että sekä karttajat että kartettavat kärsivät ja moni hylätty päätyy ahdistuksissaan itsemurhaan saakka.

"Rakas pikkuveljeni oli taistellut pitkään masennusta vastaan ja ehtinyt kokea vielä monia hyviäkin hetkiä elämässään. Kuitenkin masennus kroonistui ja syveni edelleen. Lopulta sain suruviestin ovelleni tulleelta poliisilta. Rakas pikkuveljeni oli päätynyt itsemurhaan.

Olen kärsinyt suunnattomasti siitä, että Jehovan todistajien lahkon oppien avulla minut painostettiin eroon veljestäni. Minä, joka aina ennen olin pikkuveljeäni ensimmäisenä tukemassa ja kannustamassa, minä, johon pikkuveljeni oli oppinut luottamaan ja tarvittaessa tukeutumaankin, hylkäsin hänet juuri silloin, kun hän eniten olisi tukeani tarvinnut. Kun hylkäsin hänet, edesautoin hänen ajautumistaan syvään, krooniseen masennukseen. Tämän ajatteleminen satuttaa minua päivittäin edelleen. Toivon kuitenkin hartaasti, että voimme vielä tulevaisuudessa tavata ja olla yhdessä ja silloin kaikki on taas hyvin. Ihminen on iankaikkinen olento. Uskon Raamatun Jumalaan ja tiedän että niin uskoi veljenikin, vaikka ahdistus ja masennus saivat hänet ansaansa." - Matilda.

Matilda kirjoittaa, että on ollut todella rankkaa lukea Jehovan todistajien tiedottajan valheellisia puheita siitä, että karttaminen tarkoittaisi vain hengellisten yhteyksien katkeamista. Se ei ole totta. Vartiotorni-seuran kirjat, lehdet ja kokouspuheet opettavat toisin. Karttaminen tarkoittaa kaiken yhteydenpidon rajoittamista minimiin, kuten vaikkapa pakollisiin perunkirjoituksiin. Seurustelu vapaa-ajalla ei ole sopivaa.

"Minä todella tiedän ja olen tuntenut nahoissani tämän karttamissäännön, jota liike opetti ja opettaa edelleen julkaisuissaan, kokouksissaan ja konventeissaan. Mikäli olisi opetettu, että on ihan sopivaa syödä yhdessä eronneen veljensä kanssa tai pelailla pallopelejä tai viettää muuten vapaa-aikaa yhdessä kunhan ei vaan puhu uskonnollisista teemoista, niin enkö muka olisi Jehovan todistajana ollessani tehnyt niin. Enkö olisi viettänyt aikaa yhdessä kiinnostavan, syvällisen, älykkään, pohtivaisen, urheilullisen, ihanan, rakkaan pikkuveljeni kanssa! Nyt en enää voi, sillä veljeni on kuollut. Älkää tulko valehtelemaan enää julkisuuteen, Jehovan todistajien johtajat! Olette jo satuttaneet tähänkin asti ihan liikaa väärillä opeillanne, säännöillänne ja valheillanne. Älkää enää valehdelko, pyydän." - Matilda.

Matildan pikkuveljen kirjoittamasta tekstistä ilmenee, että kumpikin hänen ystävistään päätyi itsemurhaan ja että kummallakin oli todistajatausta. Tekstissä on kolmen ihmisen tragedia. Kuka ottaa vastuun näiden kolmen nuoren kuolemasta?


Kuva: Pixabay


Sivu 360:

"Tunsin yhden nuoren miehen, joka teki itsemurhan eräällä savolaisella paikkakunnalla, koska oli joutumassa erotetuksi. Hän ei käsittääkseni kestänyt ajatusta siitä, että jäisi yksin maailmaan. Lisäksi olen auttanut muutama vuosi sitten erästä henkilöä, jolla oli erottamisen vuoksi itsetuhoisia ajatuksia." -  Henkistynyt.

"Tunnen useita itsemurhaa yrittäneitä henkilöitä pääkaupunkiseudulta. Tunnen kaksi itsemurhan tehnyttä entistä todistajaa. Molemmat pääkaupunkiseudulta." - Marke.

Monissa kirjeissä kerrotaan useammasta kuin yhdestä itsemurhatapauksesta tai -yrityksestä.

"Tiedän myös monia entisiä Jehovan todistajia jotka ovat yrittäneet tai tehneet itsemurhan karttamisen vuoksi. Nuorena olisin itsekin halunnut tappaa itseni koska olin niin masentunut, mutta onneksi en sitä tehnyt, sillä nykyään olen onnellinen ja äärettömän kiitollinen siitä että elämä on nyt parempaa." - Amalia.

"Tiedän muutaman itsemurhatapauksen, mutta yksityiskohtia, miksi näin on käynyt, en tiedä tarkemmin. Ovat olleet erotettuja, joten osuutta asialla on varmasti ollut." - Eeli.

- - -

"Olen kuullut tapauksesta, jossa nuori mies erotettiin, ja hän teki välittömästi sen jälkeen itsemurhan. Noin viikon päästä hänen isänsä, joka oli vanhin seurakunnassa, teki myös itsemurhan. Pidän tietoa luotettavana." - Anna.


Sivu 361:

Nimimerkillä Harmaa kirjoittava on tuntenut itse peräti viisi itsemurhaan päätynyttä todistajaa. Harmaa kertoo itsemurhan olleen lähellä myös hänen omassa elämässään.

"Tunnen viisi itsemurhaan päätynyttä Jehovan todistajaa, tiedän itsemurhan tehneitä todistajia vielä enemmän. Omasta näkökulmastani vaikuttaa siltä, että Jehovan todistajien keskuudessa itsemurhia tehdään huomattavasti enemmän kuin valtaväestössä. Jehovan todistajista ei ole kunniallista ulospääsytietä, jos eroat tai sinut erotetaan, tuotat valtavasti häpeää perheellesi ja sinut demonisoidaan täysin. Jehovan todistajana oleminen luo valtavia paineita ja sisäisiä ristiriitoja sekä jatkuvia syyllisyyden tunteita, en yhtään ihmettele miksi joku todistaja päätyy itsemurhaan, olihan se itselläkin niin lähellä." -  Harmaa.


Kuva: Pixabay


Sivu 362:

Myös Tuulia on varma, että hänen tiedossaan oleva itsemurhatapaus olisi suurelta osin järjestön taholta tulleen kohtelun syytä. Kaislan ja Tuulian mainitsemat itsemurhat ovat tapahtuneet eri paikkakunnilla, joten niissäkään ei ole kyse samasta tapauksesta.

"Itsemurhaa yrittäneitä, masentuneita tunnen monia. Tunnen yhden joka itsemurhassa lopulta onnistui. Tässä oli takana lahkon osalta oksettavaa käytöstä ja kohtelua, niin ala-arvoista ettei sitä pysty kuvailemaan. Syytän tämän ihmisen itsemurhasta 100-prosenttisesti lahkon armottomia, julmia ja sadistisia johtohahmoja." - Tuulia.


Sivu 363:

Itsemurhaa yrittäneitä on monista eri seurakunnista. Suurin
osa kirjeissä mainituista yrityksistä liittyy läheisesti erottamis- tai karttamistilanteisiin. Yksin jääminen, syyllisyys ja pelot saattavat laukaista valmiiksi ahdistuneessa mielentilassa olevan, masentuneen henkilön itsetuhoiset ajatukset.Karttamisopista ja sen seurauksista on vastuussa ensisijaisesti Jehovan todistajien hallintoelin, joka vastaa järjestön opetuksesta ja käytännöistä. Mutta seurakunnan vanhimmat ovat osavastuussa, kun he opettavat hengenvaarallista karttamisoppia.

Tilannetta voitaisiin verrata toisen maailmansodan keskitysleireihin, joissa keskitysleirin vartijat kuljettivat ihmisiä kaasukammioihin tapettavaksi. He saattoivat puolustaa tekojaan sanomalla, että he vain noudattivat määräyksiä. Mutta heillä oli myös omatunto, jonka olisi pitänyt estää murhaaminen.

Samoin on Jehovan todistaja -seurakuntien vanhinten laita. Vaikka päävastuussa on hallintoelin, vanhimmat ovat kollektiivisesti osavastuussa jokaisesta itsemurhasta, joka tapahtuu karttamisopin takia. Jos vanhimmat ovat opettaneet karttamisoppia, heillä on verta käsissään, samalla tavalla kuin keskitysleirien vartijoilla, jotka vain noudattivat määräyksiä. JT-seurakunnan vanhimmatkin vain noudattavat määräyksiä, kun heille on määrätty kokouksessa ohjelmanosa, jossa käsketään katkaista ihmissuhteet.Tietoja kirjasta Vartiotornin varjossa

Ruoho, Aila
Vartiotornin varjossa
Toisenlainen totuus jehovantodistajuudesta
Otava, 2015

Elämä Jehovan todistajana on enemmän kuin uskontoa - se on elämäntapa, jota määrittelee vahva yhteisöllisyys. Tiivis yhteisö tuo monelle lohtua ja turvaa, mutta yhteisöllisyys myös rakentaa muuria muuta maailmaa vastaan. Liikkeen jäsenet eivät esimerkiksi saa olla poliittisesti tai yhteiskunnallisesti aktiivisia.

Jehovan todistajat toivottavat uudet jäsenet tervetulleiksi. Sen sijaan liikkeestä eroaminen voi merkitä eroa koko entisestä elämästä ja ihmissuhteista, sillä niin sanotun karttamisopin mukaan yhteisön jäsenet eivät saa olla tekemisissä Jehovan todistajista irtautuneiden kanssa. Osa eroamista harkitsevista jääkin yhteisöön vastoin tahtoaan ja omaatuntoaan, osa eronneista ei näe sukulaisiaan vuosiin - tai enää koskaan.

Vartiotornin varjossa antaa äänen Jehovan todistajista eronneille. Kirjasta hahmottuu kuva elämästä osana tiivistä yhteisöä. Kymmenien haastateltujen kertomuksista käy kiistattomasti ilmi, että vaiettu karttamisoppi on todellisuutta nyky-Suomessa. Kuinka yksilön käy, kun oma lauma hylkää?

Aila Ruoho on teologian maisteri, yrittäjä ja kahden aikuisen lapsen äiti, joka on tutkinut hengellistä väkivaltaa. Yhdessä Vuokko Ilolan kanssa kirjoitettu Usko, toivo ja raskaus oli Tieto- Finlandia-ehdokkaana vuonna 2014.

E-kirjan voi ostaa esimerkiksi täältä.

Kirjan voi lainata esimerkiksi täältä (Helmet, pääkaupunkiseuden kirjastot)
  

Uskontojen uhrien tuki tarjoaa vertaistukea erotetuille ja itse eronneille. Lue lisää täältä.
  


Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity