Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Johanneksen pojan henkilökohtaiset blogisivut
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle *Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 Kuvat: JP
    Hallintoelin on muuttanut radikaalisti Jehovan todistajien ulkoasuvaatimuksia
18.03.2024 Johanneksen poika (Päivitetty kerran)


 
Eräs seurakunnan vanhin ilmoittautui kesän konventin vapaaehtoiseen palvelukseen. Hänet määrättiin vahtimaan konventtitoimiston ovea. Hän oli kasvattanut ”kevyen kesäparran”. Kun muutama vaikutusvaltainen Jehovan todistaja kulki hänen ohitseen, jossain vaiheessa hänelle tuotiin konventtitoimistosta joitakin tulostettuja Vartiotorni-lehden kirjoituksia. Niissä kiinnitettiin huomio kristityn ulkoasuun. Hänet poistettiin vapaaehtoisesta palveluksesta.

Eräs avustava palvelija oli kasvattanut parran. Hänelle määrättiin silloin tällöin ohjelman osia palveluskokouksessa. Mutta nähdessään veljellä parran vanhimmat kutsuivat hänet kirjastoon keskustelemaan. Vanhimmat kiinnittivät huomion avustavan palvelijan ulkoasuun, ja se ei ollut vanhinten mielestä ”sopiva”. Parta häiritsi heitä. Niinpä he antoivat avustavalle palvelijalle neuvon seurata Betelistä tulleiden puhujien esimerkkiä ulkoasun suhteen. Avustava palvelija sanoi, että hän seuraa mieluummin Kristuksen esimerkkiä. Tämän lauseen jälkeen hänelle ei enää annettu tehtäviä kokouksessa.

Mitä nämä kaksi tosielämän esimerkkiä kertovat Jehovan todistajien järjestöstä? Ainakin sen, että järjestö valvoo ja kontrolloi jokaisen henkilökohtaisia asioita, jopa sellaisia, jotka liittyvät ulkoasuun. Jehovan todistajien järjestössä partaa paheksuttiin kymmenien vuosien ajan. Parran kasvattamisella oli seurauksia. Se ei ollut Jehovan todistajien järjestössä henkilökohtainen asia.

Vuoden 1997 Valtakunnan Palveluksemme -lehtisessä käsiteltiin kysymyspalstalla sopivaan pukeutumiseen liittyviä asioita:

Kysymyspalsta: Onko sisarten sopivaa käyttää pitkiä housuja ollessaan kenttäpalveluksessa tai kokouksissa?

Kaikkia kokouksissa kävijöitä on neuvottu seuraavasti: ”Jos olet Jehovan todistaja, halunnet myös harkita, millaisia sopivia vaatteita tarvitset kristillisiä kokouksia varten, sillä liian rento asu ei sovi palvontaan. Sellaisissa maissa, joissa pukeudutaan länsimaiseen tyyliin, nuoret miehet käyttävät yleensä puvun housuja, kauluspaitaa, solmiota ja takkia. Nuoret naiset pukeutuvat yleensä leninkiin tai hameeseen ja puseroon. Samantapaisia asuja käytetään myös saarnattaessa ovelta ovelle.” (Herätkää! 22.1.1995 s. 19.)

Edellä mainittujen periaatteiden valossa näyttää sopivalta, että sisaret Suomen kaltaisessa maassa käyttävät yleensä hametta kenttäpalveluksessa ja kokouksissa ollessaan. Poikkeukset ovat kuitenkin mahdollisia, minkä seuraava lainaus tekee selväksi: ”Hyvin kylmässä ilmastossa, missä jokainen yhdyskunnassa pitää ilmastoon sopivaa vaatetusta, kuten pitkiä housuja, kristittyjen naistenkin sopii varmasti menetellä samoin. Tienraivaajia se on auttanut eräissä paikoissa säilyttämään vahvan terveyden, niin että he ovat voineet käyttää useita tunteja palvelukseen.”

Ulkoasun kontrollointi on yksi kultin tunnusmerkeistä. Kulttiasiantuntija Steven Hassan kertoo näin:

”Tuhoisissa kulteissa käytetään mielenhallintaa turmelemaan yksilön oma identiteetti ja rakentamaan se uudelleen kultin mukaiseksi.”

Lue lisää täältä: Osa 2: Steven Hassanin BITE-malli kulttien mielenhallinnasta

Viimeisen vuoden aikana Jehovan todistajien järjestössä on tehty paljon oppimuutoksia. Myös käytäntöjä on muutettu. Hallintoelimen tilannepäivityksissä on kerrottu ulkoasuun liittyvistä suurista muutoksista.

Partakielto on heitetty romukoppaan. Sisaret saavat nyt käyttää kokouksissa ja kenttäpalveluksessa pitkiä housuja. Veljien ei tarvitse käyttää puvun takkia ja solmiota kokouksissa, elleivät he esitä ohjelmaa valtakunnansalin lavalta.

Tarkastellaan vähän lähemmin näitä uusia ohjeita.


1) Parta

Hallintoelimen tilannepäivityksessä nro 8/2023 esitettiin seuraava kysymys:

"Mitä pitäisi ajatella siitä, jos joku veli haluaa kasvattaa parran nykyään?"


Kuva: JW.ORG

Stephen Lett kertoi suuresta muutoksesta "partaoppiin". Hän sanoi näin:

"Monet haaratoimistot eri puolilla maailmaa ovat kirjoittaneet meille ja kertoneet, että niiden alueilla on mietitty ja mietitään edelleen kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, onko sopivaa, että nimitetyllä veljellä on parta. Hallintoelin on rukoillut paljon ja miettinyt tätä. Se on tullut siihen tulokseen, että tähän asiaan täytyy antaa vähän selvennystä. Hallintoelimellä ei ole mitään sitä vastaan, että veli päättää kasvattaa parran. Miksi ei? Koska Raamatussa ei missään kohtaa kielletä parran kasvattamista. Lisäksi olemme huomanneet aikojen saatossa, että monissa maissa on yleisesti hyväksyttyä, että miehillä, jotka ovat vastuuasemissa yrityksissä tai valtion palveluksessa, on parta. Niinpä se, kasvattaako veli parran vai ei, on hänen henkilökohtainen ratkaisunsa. Veljen pätevyys palvella seurakunnassa vanhimpana tai avustavana palvelijana perustuu hänen hengellisyyteensä, ei siihen, onko hänellä parta vai ei. Samat ohjeet pätevät myös kokoaikaisiin erikoispalvelijoihin, beteliläisiin ja niihin, jotka palvelevat kentällä. Heihin sisältyvät erikoistienraivaajat, lähetystyöntekijät ja kierrosvalvojat. Roomalaiskirjeen 14:4:n mukaisesti yhdenkään vanhimman tai kenenkään muunkaan ei pitäisi tuomita sellaista veljeä, joka haluaa kasvattaa parran. Luotamme siihen, että nämä ajatukset auttavat meitä olemaan varovaisia, niin ettei mikään tällainen aihe pääse rikkomaan yhtenäisyyttä Jehovan kansan keskuudessa."


2) Vaatteet


Kuva: JW.ORG

Parran kasvattanut hallintoelimen jäsen Mark Sanderson kertoi uudesta vapaammasta pukeutumisesta hallintoelimen tilannepäivityksessä nro 2/2024 näin:

Hallintoelin on päättänyt, että sisaret voivat halutessaan käyttää housuja kenttätyössä, seurakunnan kokouksissa sekä kierros- ja aluekonventeissa. Jos sisar päättää tällaisissa tilanteissa käyttää housuja niiden ei tule olla liian rennot, vaan siistit, säädylliset ja tilanteeseen sopivat. Kun sisar osallistuu ohjelman esittämiseen, hänellä tulisi olla hame tai mekko, jos se on maan yleisten pukeutumisnormien mukaista. Tietysti jotkut sisaret voivat haluta käyttää hametta tai mekkoa vaikka he eivät osallistuisi ohjelman esittämiseen.

Lisäksi veljet voivat halutessaan olla käyttämättä somiota tai takkia kenttätyössä, seurakunnan kokouksissa sekä kierros- ja aluekonventeissa. Jos veli päättää tällaisissa tilanteissa olla käyttämättä somiota tai takkia, hänen asunsa tulee olla tilanteeseen sopiva, säädyllinen ja siisti, ei liian rento. Kun veli osallistuu ohjelman esittämiseen hänellä tulisi olla solmio ja takki, jos se on maan yleisten pukeutumisnormien mukaista. Jotkut veljet voivat haluta käyttää solmiota tai takkia vaikka he eivät osallistuisikaan ohjalman esittämiseen.

Betelvierailulla veljien olisi hyvä käyttää somiota ja takkia ja sisarten hametta tai mekkoa, jos se on maan yleisten pukeutumisnormien mukaista.Huomautukset:

1) Stephen Lett sanoi näin:

Hallintoelimellä ei ole mitään sitä vastaan, että veli päättää kasvattaa parran. Miksi ei? Koska Raamatussa ei missään kohtaa kielletä parran kasvattamista.
 
Perustelu on aika ihmeellinen. Hallintoelin kertoi rukoilleensa tämän asian vuoksi. Hallintoelin on antanut ymmärtää, että siihen kuuluvat tutkivat Raamattua ahkerasti. Miten he eivät ole aikaisemmin huomanneet, että Raamatussa ei kielletä parran kasvattamista?


2) Mark Sanderson sanoi näin:

Hallintoelin on päättänyt, että sisaret voivat halutessaan käyttää housuja kenttätyössä, seurakunnan kokouksissa sekä kierros- ja aluekonventeissa.
- - -
Lisäksi veljet voivat halutessaan olla käyttämättä somiota tai takkia kenttätyössä, seurakunnan kokouksissa sekä kierros- ja aluekonventeissa.

Miksi vasta nyt, vuonna 2024, hallintoelin huomaa, että naiset voivat vapaasti päättää, käyttävätkö he pitkiä housuja? Ja miksi vasta nyt annetaan miehille lupa tulla kokoukseen ilman pikkutakkia ja solmiota? Raamatussa ei ole mitään viittausta naisten pitkiin housuihin, miesten pikkutakkiin eikä solmioon. Hallintoelin väittää tutkivansa Raamattua. Missä kohtaa siellä on ollut tällaisia ulkonäköön liittyviä määräyksiä?

 Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity